Voor ons is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. Dat geldt natuurlijk als u onze website bezoekt, maar ook als u bezoeker van ons bent. Wij hanteren daarom een duidelijk privacy beleid. Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Overbeek. Keuken- & interieurbouw gebruikt gegevens aangeleverd door bezoekers van de accommodaties of gebruikers van de website alleen voor informatieverstrekking van activiteiten in de accommodaties. Indien je hier geen prijs op stelt dan kun je dit te allen tijde schriftelijk of per e-mail aangeven.

Vertrouwelijkheid gegevens
Overbeek. Keuken- & interieurbouw garandeert dat de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van de website niet aan andere instellingen of bedrijven wordt doorgegeven, tenzij dit verplicht wordt door de wet. Wij hanteren hiervoor de Wet bescherming persoonsgegevens. Overbeek. Keuken- & interieurbouw zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar bezoekers en gebruikers van de website.

Gebruik van cookies
Om uw privacy te waarborgen, gebruikt Overbeek. Keuken- & interieurbouw geen cookies. Hyperlinks andere websites
Op de site van Overbeek. Keuken- & interieurbouw tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Overbeek. Keuken- & interieurbouw kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy reglement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen privacy reglement
Overbeek. Keuken- & interieurbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Wijzigingen zullen echter nooit in strijd zijn met de eisen, zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Veiligheid van gegevens
Ondanks dat wij alle mogelijke moeite doen om informatie veilig te gebruiken is er een mogelijkheid dat informatie (zoals persoonlijke gegevens of andere informatie) bekeken wordt door derden tijdens het versturen van de gegevens via internet. Dit hangt samen met de risico's verbonden aan het medium internet. Overbeek. Keuken- & interieurbouw kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Vragen over het privacy reglement?
Wanneer je vragen hebt over het privacy reglement, neem dan contact op met ons op; telefonisch op +31 (0) 547 26 22 89 of per e-mail.